56 nya laddstolpar till Kalmar

Å ena sidan ett gradvis ökande behov av laddinfrastruktur och å andra sidan begränsningar både vad gäller utmaningen att upphandla leverantörer av laddstolpar och regler för markanvändning.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023
Publicerad: 4 juli 2023