Rätta svaren på Miljöbilsmässans tipspromenad

Här kommer de rätta svaren på tipsrundan som Kalmar kommun anordnade på Miljöbilsmässan den 24 september 2022.

Grattis till Christina, Cajsa och Filip! Vinnarna har kontaktats.

Fråga 1. Hur många kor behövs för att driva en medelstor biogasbil 1500 mil ett år?

1. 2 kor
X. 12 kor
2. 22 kor

Fråga 2. Hur stor är skattereduktionen för grön teknik ”Grönt avdrag” som du kan få vid installation av en laddstation hemma?
(Maxstöd är 50 000 kr/person och år.)

1. 10 %
X. 15 %
2. 50 %

Fråga 3. Vad är en elhybridbil?

1. En bil som är behandlad mot statisk elektricitet
X. En bil med både en förbränningsmotor och en elmotor
2. En bil som endast drivs av den återvunna energin från
bromsarna

Fråga 4. Vilken av nedanstående bild illustrerar standardkontakten för normalladdning av elbil i Europa?

1. Typ 2
X. Typ 1
2. CHAdeMO

Fråga 5. Vilken av följande aktuella cykelvägsbyggnationer är påbörjad
den senaste veckan?

1. Del av Dokumentvägen
X. Mellan Hansabron och Guldfågeln Arena
2. Del av Flygplatsvägen

Fråga 6. Hur stor andel av resorna i Kalmar kommun sker med bil?

1. 40 procent
X. 50 procent
2. 60 procent

Skiljefråga:

Hur många publika laddpunkter fanns i Kalmar kommun 2021-01-01?
Svar: 63 stycken

Publicerad: 3 oktober 2022