Nationella minoritetsspråk i förskola och grundskola

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning.

Modersmålsundervisning anordnas som individuellt val, utökat program eller som ersättning för andra språk, men inte för svenska och engelska. Nationella minoritetsspråk erbjuds som språkval gällande moderna språk. Det räcker att en elev söker och inga förkunskaper behövs.

Förskolebarn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få stöd i att utveckla sin flerkulturella identitet.

Gemensamt för nationella minoritetsgrupper är att de befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell identitet och en vilja att behålla sin identitet.

Kontakt

 • Richard Wykman

  Verksamhetschef Skolmottagningsenheten

  010-352 00 00

  Postadress

  Lindövägen 3
  392 35 Kalmar

Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Publicerad: 3 juni 2019