Ordningsregler för lokal på boenden och träffpunkter

 • Lokalen får endast användas angiven tid och för angivet ändamål.
 • Lokalens nyttjande får ej medföra störande av ordning eller innebära förekomst
  av olaglig verksamhet.
 • Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
 • Beviljad tid för lokalupplåtelsen skall respekteras. Överskriden tid debiteras.
 • Ej återlämnad nyckel/tagg inom avtalad tid eller förlorad nyckel/tagg debiteras.
 • Kalmar kommun ansvarar ej för förlorade tillhörigheter eller värdesaker.
 • Den som bokat lokalen ansvarar för att deltagare och gäster följer
  ordningsreglerna.
 • Den som bokat lokalen ansvarar för att brandskyddet följs.
 • Öppen låga, till exempel stearinljus/värmeljus, är förbjudet i denna lokal.
 • Förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller. Djur får inte vistas i
  lokalen.
 • Dörrar får ej ställas upp med kil eller motsvarande.
 • Dörrar, fönster, belysningar, med mera skall släckas, stängas samt låsas.
 • Lokalen ska lämnas städad, sopkärl skall tömmas och slängas på anvisad plats.
 • Använda möbler/inredning/material återställs på anvisad plats.
 • Inga inventarier och/eller annat material får förvaras i lokalen efter bokad tid.
 • Projektor och/eller tv, mikrofon, högtalare eller annan teknisk utrustning kan
  finnas i lokalen. Nyttjaren ansvarar själv för användandet av utrustningen samt
  att återlämna utrustningen i gott skick.
 • Parkeringsföreskrifter skall efterlevas.
 • Skadegörelse som sker i lokalen eller tillhörande angränsningsytor under bokad
  tid är nyttjaren ersättningsskyldig för. Detta gäller för skada på både fasta såväl
  som lösa inventarier.
 • Orsakar nyttjaren falskt brandlarm eller annan utryckning av fastighetsjour eller
  dylikt, debiteras nyttjaren kostnaden.
 • Det åligger den som bokat lokalen att omgående underrätta Kontaktcenter om
  uppkomna skador och brister i lokalen.

Fler sidor inom bokningsregler lokalbokning

Allmänna bestämmelser för anläggningar

Läs det här innan du bokar en lokal.

Information angående brandskyddet - för er säkerhet

Läs det här innan du bokar en lokal.

Boka idrottsanläggning

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du bokar en lokal som tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

Boka lokal

Det här gäller när du ska boka en lokal på boenden eller träffpunkter.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024
Publicerad: 22 juni 2022