Information angående brandskyddet - för er säkerhet

En brand växer snabbt. Det är av yttersta vikt att man agerar direkt när man ser rök eller hör brandlarmet och påbörjar utrymningen omedelbart!

Studera anläggningens utrymningsplan, nödutgångar, släckutrustning och återsamlingsplats!

 • Utrymningsvägar markeras av gröna skyltar. Dessa vägar får aldrig blockeras
 • Studera brandsläckare, brandposternas positioner
 • Maxantal personer i byggnaden/lokalen får ej överskridas
 • Dörrar får aldrig vara uppställda med kil
 • Använd aldrig hissen vid utrymning
 • Ingen eld eller fyrverkeri får förekomma i lokalerna
 • Emballage eller annat brännbart material får ej ställas nära husfasaden
 • Container, sopkärl säkerhetsavstånd till byggnad, utstickande tak är < 6m.
 • Vid övernattning i lokalen krävs tillstånd av Kultur/fritid och att anmälan skickas till räddningstjänsten. Kalmar kommun/näringsliv/brandskydd/övernattning-anmälan
 • Abonnenten, hyresgäst har ej rätt att överlåta hyresavtal helt eller i delar eller att hyra ut i andra hand.

Vid brand, larm ljuder man misstänker brand eller det luktar bränt!

 1. Rädda först de som är i uppenbar fara!
 2. Larma räddningstjänsten via 112!
 3. Varna övriga som hotas av branden!
 4. Utrym via närmaste utrymningsväg. Bege er till återsamlingsplatsen!
 5. Möt upp brandkåren och ge om möjligt information om orsaken till branden, brandens placering kvarvarande personer m.m.

Man får ej åter gå in i byggnaden förrän det är konstaterat att fara ej föreligger och larmet är kvitterat av vaktmästare/ tekniker

Användbara telefonnummer!

 • 112-nödnummer vid fara för liv och egendom
 • 1177-sjukvårdsrådgivning
 • 11414-polisen ej akuta händelser
 • 11313-information allvarliga olyckor/kriser typ bränder, stormar mm
 • Felanmälan se på plats information i respektive anläggning/byggnad

Fler sidor inom bokningsregler lokalbokning

Allmänna bestämmelser för anläggningar

Läs det här innan du bokar en lokal.

Boka idrottsanläggning

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du bokar en lokal som tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

Boka lokal

Det här gäller när du ska boka en lokal på boenden eller träffpunkter.

Senast uppdaterad: 13 juli 2022
Publicerad: 22 juni 2022