Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Riktlinjer för arenanamn

Ett antal kriterier måste vara uppfyllda innan beslut kan tas av kultur- och fritidsnämnden om att upplåta namnrättigheter av en kommunal idrottsanläggning eller arena.

Fler sidor inom idrottsanläggningar

Allmänhetens åkning

Kalmars ishall heter Iffehallen och här kan även allmänheten åka skridskor

Boka anläggning, hur går det till?

Här får du veta mer om hur du bokar våra anläggningar

Gymnastikhallar

Vi har flera gymnastikhallar som kan bokas

Ny bad- och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Sporthallar

Alla sporthallar i kommunen och deras storlek

Utomhusanläggningar

I Kalmar finns många utomhusanläggningar som nyttjas av föreningar

Publicerad: 16 februari 2021