Hållbart idrottande - om fotboll, konstgräs och miljö

Konstgräs ger barn och ungdomar betydligt fler aktivitetstimmar än en vanlig gräsplan. Det är en stor vinst för samhället och folkhälsan. Men konstgräset, och framförallt granulatet som ligger i gräset, behöver vi handskas varsamt med.

Film

Två filmer som visar spelarens och anläggningskötarens ansvar på våra konstgräsplaner.

Hej! Rasmus Elm

Rasmus är en av våra ambassadörer, läs vad han har att säga om konstgräs.

Tack för att du hjälper till!

Det är enkelt att hjälpa till när du vet vad du ska göra.

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans kan vi se till att granulatet inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Vinterskötsel av fotbollsplaner

Informations kring vinterskötseln av våra fotbollsplaner.

Övriga länkar