Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Allmänhetens löpning

KIFAB Arena ligger på Fölehagsvägen 2. Vi erbjuder löpning för allmänheten under vissa tider.

Allmänhetens löpning

Fler sidor inom idrottsanläggningar

Allmänhetens åkning

I Kalmar finns två ishallar, här finner ni tider för allmänhetens åkning

Boka anläggning

Här får ni veta mer om hur ni bokar våra anläggningar

Gymnastikhallar

Här finns information om samtliga gymnastikhallar samt hur man går tillväga för att boka dessa

Inomhusanläggningar

Alla sporthallar i kommunen och deras storlek

Ishallar

Alla ishallar i kommunen och deras storlek

Ny bad- och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Utomhusanläggningar

I Kalmar finns många utomhusanläggningar som nyttjas av föreningar

Senast uppdaterad: 22 april 2021
Publicerad: 27 januari 2020