Allmänhetens löpning

Inomhusarenan med löparbana och stavhopsmatta

Vi erbjuder löpning för allmänheten under vissa tider.
Allmänhetens löpning är gratis.

KIFAB Arena har adress Fölehagsvägen 2 och här erbjuds 200-metersbanor inomhus. Omklädningsrum finns.

Fredriksskans IP har adress Fredriksskansgatan 6 och här erbjuds 400-metersbanor utomhus.

Fler sidor inom idrottsanläggningar

Allmänhetens åkning

I Kalmar finns två ishallar, här finner ni tider för allmänhetens åkning

Boka anläggning

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du bokar en lokal som tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

Gymnastikhallar

Här finns information om samtliga gymnastikhallar samt hur man går tillväga för att boka dessa

Inomhusanläggningar

Alla sporthallar i kommunen och deras storlek

Ishallar

Alla ishallar i kommunen och deras storlek

Kalmar WakePark

Parken består av två torn som står på land, de binds ihop genom en vajer som sitter nio meter upp i luften.

Ny bad- och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Utomhusanläggningar

I Kalmar finns många utomhusanläggningar som nyttjas av föreningar

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 september 2022
Publicerad: 27 januari 2020