Hållbara evenemang

Ett riktigt bra evenemang är socialt och miljömässigt hållbart.

  • Vi följer FN:s mänskliga rättigheter *.
  • Vi strävar efter ett jämställt och tillgängligt evenemang.
  • Vi har en god affärsetik - nolltolerans mot mutor och korruption.
  • Vårt evenemang ska vara tryggt och välkomnande för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, trosuppfattning, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsättning eller ålder.
  • Vi tar miljöhänsyn i alla våra beslut.
  • Vi strävar efter bred representation bland talare och deltagare; kön, etnicitet, ålder, funktionalitet med mera.
  • Vi strävar mot att undvika stereotypa framställningar.

Fler sidor inom arrangera evenemang

Affischering

Runt om i Kalmar kommun finns ett antal affischeringstavlor, med olika utseende.

Ditt evenemang i appen Mitt Kalmar

Här hittar du mer information om appen Mitt Kalmar samt hur du marknadsför ditt evenemang i den.

Evenemangsarenor

Rätt plats är viktigt för ett lyckat evenemang. Här hittar du information om våra evenemangsarenor

Kalmars evenemangsstrategi

Med evenemangsstrategin skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt och tydligt evenemangsarbete.

Marknadsföring

Tips om hur och var du kan marknadsföra ditt evenemang

Svensk Live

Här hittar du som ska arrangera evenemang många bra tips och råd

Sök tillstånd

Om vilka tillstånd du behöver och hur du gör för att söka dem

Övrigt att tänka på

En checklista över sådant som kan vara bra att ha koll på när du arrangerar evenemang

Senast uppdaterad: 12 juli 2022
Publicerad: 12 augusti 2020