Affischering av evenemang

I dagsläget finns det endast en plats att affischera på för allmänheten.

Följande regler gäller på affischeringstavlorna

  • Endast affischering rörande evenemang
  • Evenemangen ska vara av tillfällig karaktär och alltså inte ha en varaktighet över en hel säsong
  • Evenemangen får inte vara av kränkande karaktär
  • Ej affischering rörande säljevent
  • Max A3-storlek
  • Max en affisch per evenemang och sida.
  • Ej tillåtet att affischera över annan aktuell affisch som satts upp enligt reglerna ovan.

Affischering utanför dessa ytor betraktas som skadegörelse och kan polisanmälas. Affischeringstavlorna rensas regelbundet.

I dagsläget har vi endast en tavla som får användas och den ligger på Södra Långgatan, se bild nedan. De blå tornen som finns till exempel på Larmtorget och vid Universitetskajen tillhör Destination Kalmar och får inte användas vid affischering.

Bild som beskriver hur det affischeras i Kalmar stad

Södra Långgatan.

Fler sidor inom arrangera evenemang

Checklista för hållbara evenemang

Vi vill ha hållbara evenemang i Kalmar kommun. Här tipsar vi om hur du gör

Ditt evenemang i appen Mitt Kalmar

Här hittar du mer information om appen Mitt Kalmar samt hur du marknadsför ditt evenemang i den.

Evenemangsarenor

Rätt plats är viktigt för ett lyckat evenemang. Här hittar du information om våra evenemangsarenor

Kalmars evenemangsstrategi

Med evenemangsstrategin skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt och tydligt evenemangsarbete.

Marknadsföring

Tips om hur och var du kan marknadsföra ditt evenemang

Svensk Live

Här hittar du som ska arrangera evenemang många bra tips och råd

Sök tillstånd

Om vilka tillstånd du behöver och hur du gör för att söka dem

Övrigt att tänka på

En checklista över sådant som kan vara bra att ha koll på när du arrangerar evenemang

Senast uppdaterad: 29 april 2024
Publicerad: 12 augusti 2020