Johan Wendell om ledarskap och gemensamma målbilder

Johan Wendell går på Stortorget i Kalmar

Johan Wendell är förvaltningschef för samhällsbyggnadskontoret och i sin roll ansvarig för att tillsammans med medarbetarna se till att vi har ett hållbart samhälle idag, men också planera för framtidens utmaningar.

– Vi har förmånen att få jobba där det händer och vara med och forma framtidens samhälle. Det är sådant som betyder något för människor och där vi alla har möjlighet att göra något för vårt samhälles gemensamma bästa.

Rollen som förvaltningschef ser Johan som tredelad. En viktig del handlar om att leda och inspirera. Att måla upp den gemensamma målbilden och berätta om varför det vi gör är viktigt. Ett andra perspektiv handlar om att samordna resurser, investeringar och projekt inom kommunkoncernens ramar. Slutligen är nätverkandet en viktig del. Att ha kontakt med olika intressenter, lyssna på deras olika behov och försöka samordna på bästa sätt så att medarbetarna får förutsättningar att göra det de är bäst på.

– Jag försöker lägga ramarna i pusslet och måla upp bilden av vart vi är på väg, men sedan är det ju medarbetarna som kan sina områden bäst och gör ett fantastiskt jobb med att ta oss framåt mot mål och vision.

Om vad som är viktigt för en ledare

– Jag brukar säga att det allra viktigaste är att vara dig själv. När du har ett uppdrag som chef och ledare så har du en annan arbetsuppgift, men du ska fortfarande vara du, det tycker jag är viktigt. Och så är det väldigt viktigt med helhetssyn också. Att du är med på att vi alla är en del av något större och att framgång inte är att just din verksamhet går bra utan att vi tillsammans över organisationsgränserna uppnår våra gemensamma mål. Och så behöver du förstås vara den inspirerande och utvecklande ledaren som visar vägen framåt.

Ledarskapsfrågorna är något som kommunkoncernen prioriterar högt och det finns många utbildningar som ger möjlighet för chefer att utveckla sitt ledarskap ytterligare. Något som är en förmån men också en förväntan. I rollen som chef i en kommun krävs också en stor flexibilitet.

Om framtiden

Förvaltningen står inför flera spännande utmaningar. Kalmar växer och det ställer krav på hela kommunorganisationen, inte minst på samhällsbyggnadskontoret som planerar för kommande bostäder, verksamheter och mobilitetslösningar. För att inte tala om allt det härliga som händer mellan husen, i parker och grönområden till exempel. En nyckelfråga i arbetet med framtidens samhällsbyggnadsprocess är även digitaliseringen. Så hur ser Johan på verksamheten om fem till tio år?

– Då tror jag att vi har utvecklat ännu mer utifrån nya digitala möjligheter inom allt från tillsyn till kartläggning, visualisering och annan informationsbearbetning. Sådant som frigör tid så att vi kan tillvarata all den kompetens som finns organisationen på ett bättre sätt. Och så hoppas jag på att vi är ännu bättre på att ha gemensamma mål och jobba tillsammans över hela koncernen.

– Det är verkligen häftigt att få jobba i händelsernas centrum så här. Vi i kommunkoncernen är med och påverkar människors vardag. Varje dag, året runt. Ett stort ansvar men också ett verkligt meningsfullt uppdrag.

Fler sidor inom intervjuer på tema ledarskap

Intervju med Linda Palmgren

Linda Palmgren är enhetschefen som kort efter vårt ledarförsörjningsprogram var nära att koras till Årets ledare!

Publicerad: 15 maj 2023