Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/jobba-hos-oss/lediga-jobb/lediga-jobbinformation.html?guid=FBC3BF20-08DF-462B-BAE3-50360FB81FA9

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Enhetschef till enhet gata

Ditt huvudsakliga ansvarsområde är drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät.