Arbetsmarknadsinsatser

Här kan du läsa om de olika arbetsmarknadsinsatser som arbetsmarknadsenheten arbetar med.

Om arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten hjälper kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Fritidsbanken

Nu kan alla komma och låna den utrustning som behövs för en aktiv fritid.

Återbruket

Återbruket är en del av det stora miljöarbete som pågår i Kalmar kommun. Vi slänger inte utan vi återbrukar.

Unga vuxna

Vi erbjuder olika sysselsättningar för ungdomar inom prova-på-praktik, UF-företag och RAMP

Staff

En extra resurs för arrangemang som genomförs i universitetsstaden Kalmars anda.