Anette Sturesson - ekonomidirektör - En ekonomi i balans för en robust kommun

REPORTAGE | Ekonomin är en av de absolut viktigaste förutsättningarna när det kommer till kommunens verksamhet. Möt Kalmar kommuns nya ekonomidirektör, Anette Sturesson, som berättar om hur vi påverkas av händelser i omvärlden och vad kommunen gör för att möta det.

Kommuner har ett lagstadgat ansvar att ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att skapa förutsättningar för att klara ekonomin på kort och lång sikt. Inte så märkligt eftersom ekonomin möjliggör, och ibland även begränsar, kommuners verksamhet.

- Det är ju precis på samma sätt som det är som privat. Man har de pengar man har att leva för - en del behövs för att ta höjd för oförutsägbara händelser, som att laga en trasig bil och en del kanske man vill spara för framtiden. Alla kostnader ska ju betalas och ibland gör man det med egna pengar och ibland lånar man, säger Anette.

Kommuners ekonomi består av ett komplicerat system med utjämning. Grovt draget lägger demografin och arbetade timmar grunden för ekonomin, alltså att människor i kommunen arbetar och betalar skatt.

- Och i slutändan handlar det om att ge bästa möjliga kommunala service som möjligt för de pengar som finns avsatta. Då behöver vi ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Inflation, pandemi och fler invånare

Det ekonomiska klimatet präglas just nu av både rörlighet och osäkerhet. Samtidigt som det råder inflation i Sverige händer det mycket i vår omvärld.

- Det faktum att det är krig i världen skapar finansiell osäkerhet. Vi kommer dessutom ifrån en pandemi som lärde oss att det faktiskt kan hända saker som vi inte helt kan förbereda oss för, säger Anette.

- Sedan är det ju en utmaning att vi som kommun har vuxit. Att växa kostar pengar men det ger också goda ekonomiska förutsättningar inför framtiden. Nu ser det ut som att invånarantalet bromsar in, och då påverkar det oss på ett annat sätt i stället, säger Anette.

Kalmar har haft en balanserad ekonomi i flera år och har kunnat lägga undan en del pengar för att använda i sämre tider.

- Jag skulle säga att vi har bra och robusta förutsättningar för att möta samhällsutmaningarna vi står inför och kan fortsätta hålla vår ambitionsnivå om en ekonomi i balans, säger Anette.

Nya arbetssätt och digitalisering

För att fortsätta ha en god ekonomi som bland annat hjälper oss möta oförutsägbara händelser behövs bra verktyg som säkerställer att invånare har tillgång till ändamålsenlig kommunal service.

- Vi behöver alltid se över hur vi arbetar. Jag blev lärd en gång att det är organisation, arbetssätt och rutiner som avgör om en verksamhet har god kvalité och är effektiv. Det är hur vi använder tiden och pengarna som är mest avgörande! säger Anette.

Införande av nya arbetssätt och digitalisering är viktiga verktyg för att fortsätta ha bra nivå på den service som Kalmar kommun erbjuder. Och det måste göras hela tiden.

- Även om de flesta är för utveckling i sig, kan det vara svårt att genomföra i praktiken. Många gånger har man ju vant sig vid att arbeta på ett visst sätt och när det kommer till att förändra på riktigt så kan det vara en utmaning. Men det är himla viktigt för att vi ska använda våra pengar rätt. Vi behöver vara smarta helt enkelt, säger Anette.

Kort om Anette Sturesson:

  • Bor i: Karlsnäs, söder om Ekenäs
  • Tidigare arbetat som: Kommundirektör och ekonomichef i Karlskrona kommun, ekonomichef i Nybro kommun och dessförinnan konsult på PwC.
  • Har jobbat på Kalmar kommun sedan: Augusti 2023
  • Favoritställe: Hemma! Jag är ute så fort jag är ledig och i Karlsnäs finns både natur och kultur.
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Publicerad: 13 februari 2024