Personalfakta

Kalmar kommun är en stor och växande arbetsplats. Här nedan
hittar du korta fakta om våra medarbetare.

Hos oss finns ca 5 500 medarbetare vilket motsvarar ca 7,5 procent av vår kommuns totala befolkning.

Våra medarbetare blir allt friskare och antalet sjukskrivna har minskat stadigt under flera år. Under 2021 hade 32,9 procent av våra anställda noll sjukdagar.

Kalmar kommun har cirka 290 chefer. Vi satsar på ledarutveckling och erbjuder varje år ett ledarprogram med utbildningar för både blivande, nya och mer erfarna chefer.

Medelåldern för våra medarbetare är 46 år. 760 av kommunens medarbetare har fyllt 60 år.

76 procent av våra medarbetare är kvinnor.

Av våra medarbetare är 15,3 procent utrikes födda.

Antalet medarbetare som är utrikes födda har ökat stadigt de senaste åren och det är kommunens mål att som arbetsgivare spegla den kulturella mångfald som finns i vårt samhälle idag.

Fler sidor inom jobba hos oss

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb hos oss på Kalmar kommun, här finns meningsfulla jobb som gör skillnad.

Våra värderingar

I Kalmar kommun är vi medvetna om hur viktig personalpolitiken är för våra anställda. Därför utvecklar vi den stän

Student

Kalmar kommun ser samarbete med studenter som en viktig del i vår organisations utveckling.

Lediga jobb hos våra kommunala bolag

Har du tänkt på att du även kan söka jobb hos våra kommunala bolag? Här ser du en lista på våra bolag

Extrajobb

Utöka både ditt CV och din plånbok med ett extrajobb på Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Publicerad: 3 maj 2017