Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Arbete för nyanlända

Att arbeta utanför hemmet innebär stora fördelar för dig och din familj. Det gör att du kan försörja dig och leva självständigt.

Fler sidor inom arbete för nyanlända

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Publicerad: 28 december 2022