Halltorp - söderns idyll

Värsnäs i Halltorp

Halltorp - kommunens sydligast belägna tätort i stark utveckling 

Området där Halltorp i dag finns har varit en aktiv boplats sedan bronsåldern. Halltorps by har sitt ursprung i kyrkbyn. I slutet av 1800-talet invigdes järnvägen och Halltorp blev ett stationssamhälle. Halltorp är ett engagerat samhälle med en stolt industritradition där främst trä förädlats på olika sätt.

Skog är och har varit en viktig del av Halltorps identitet. Kommunens rikaste eklandskap finns koncentrerat i trakterna kring Halltorp. Det finns flera företag i Halltorp som bland annat arbetar med specialsnickerier, dörrtillverkning samt tillverkande industri.

Halltorp i utveckling

Det andras framtidstro i Halltorp med flera satsningar inplanerade. Den största är att kriminalvården ska bygga ett nytt anstaltsområde med möjlighet för 350 platser intill avfart E22 mot Halltorp. Det är en stor statlig investering som kommer innebära minst 300 nya arbetstillfällen. Du kan följa etableringen här: kalmar.se/anstalt
Med anledning av etableringen har Kalmar kommun i uppdrag att planera för 100 nya bostäder i området. Arbete pågår för att ta fram byggbara tomter för både villor och flerbostadshus.

En ny obemannad butik har öppnat i Halltorps centrum. Här kan du handla med mobilt BankID eller Vip-kort.

Halltorps samhälle och anstaltsområde kommer börja trafikeras med kollektivtrafik, dialog förs med KLT om när det ska starta. Busshållplatser kommer byggas av kommunen. Lägen och den etappvisa utbyggnaden av kollektivtrafiken utreds.

Kontakt

Fler sidor inom orterna runt kalmar

Ljungbyholm – mer av allt

Ljungbyholm är den befolkningsmässigt största tätorten i den södra kommundelen

Läckeby – lite mindre, mycket bättre

En lantlig idyll men samtidigt nära till service

Påryd – karnevalkänsla

Cirka 30 km från Kalmar hittar vi Påryd , en ort med riktig karnevalkänsla

Rockneby – marknad och kommers

Rockneby och Skäggenäshalvön har en rik och spännande historia att berätta

Trekanten – nära till allt

Nära till allt stämmer verkligen på Trekanten. Nära till både Kalmar och Nybro

Tvärskog – landsbygdsidyll med möjlighet till rekreation och rörelseglädje

Tvärskog med omgivande byar har sitt ursprung i den senare delen av medeltiden

Vassmolösa och Hagby – vackert naturlandskap med närhet till kusten

Vassmolösa och Hagby med omland är känt både för lantbruk, gästgiveri och smide av olika slag

Senast uppdaterad: 27 september 2022
Publicerad: 12 september 2022