Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0880&id2=1280

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Jämför Kalmar kommun

På Statistiska centralbyråns webbplats kan du jämföra Kalmar med andra kommuner i landet utifrån många olika mått.