Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://experience.arcgis.com/experience/df9e89726459454591eecd5605d6a9fd/page/Informationskartan/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Informationskarta

Här kan du bland annat hitta turistinformation, båtplatser och ställplatser för husbilar.