Matsvinnsveckan uppmärksammas i skolmatsalarna

Affischer om matsvinn som barn på Smedbyskolan gjort i bilden.

I Sverige går över 600 000 ton mat till spillo varje år. Maten står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan, så att minska matsvinnet är en vinst för både miljö och ekonomi.

Skolorna i Kalmar kommun jobbar på olika sätt aktivt, både i köken och på lektionerna, med att minska matsvinnet och barnen får lära sig att det är viktigt att inte kasta mat. Vi pratar också om vad vi kan göra för att bli bättre på att ta hand om den mat som produceras. Dessutom mäter vi regelbundet hur mycket mat som slängs och vi har som mål att minska matsvinnet varje år.

Den här veckan är det matsvinnsvecka och vi uppmärksammar frågan lite extra. På Smedbyskolan har barnen till exempel fått göra affischer på temat matsvinn på sina bildlektioner. De har sökt information på nätet och sammanfattat den i affischer som kommer att hänga i matsalen fram till påsk.

På Falkenbergsskolan jobbar eleverna i årskurs nio på sina NO-lektioner med frågor kring Agenda 2030 och vilka förbättringar och framtida lösningar de ser för Falkenbergsskolan 2050. En del elever fördjupar sig just inom området mat och matavfall och deras framtidsvisioner handlar bland annat om odling inne och ute, matlagning utomhus, insektsfarm på skolan och akvaponi, det vill säga att odla växter i symbios med vattenlevande djur eller växter som fisk, skaldjur eller alger.

Vi är glada att se det stora engagemanget hos alla för de här frågorna. Det bådar gott för framtiden!

Publicerad: 19 mars 2024