Vinnarna av årets prestationspriser är korade!

Prestationsmätningarna inom skolans värld i Kalmar kommun startade 2014. Sedan dess har de enheter som utmärkt sig på ett positivt sätt uppmärksammats med prispengar för att man har de mest nöjda eleverna och vårdnadshavarna.

Sex skolor tar hem Prestationspriset 2021 när vårdnadshavare och elever har fått säga sitt om hur nöjda de är med verksamheten. Barkestorpsskolan står för det bästa framsteget med en förbättring på nästan 14 procent.

- Det är viktigt för oss att göra den här kundnöjdhetsenkäten för att lyssna in vad våra elever och vårdnadshavare tycker om vår verksamhet. Att vi kan få indikationer på hur vi kan förbättra oss är bra, säger Lasse Johansson, ordförande i utbildningsnämnden.

I varje verksamhetskategori delas två priser ut. Ett för skolan som har högst resultat och ett för skolan som förbättrat sig mest. Varje vinnare får 50 000 kronor.

Tabell: Redovisning av årets prestationspriser

Prestationspriser 2021

Kategori

Årets vinnare

Förskola

Årets bästa resultat

Förskolan Björkenäs


Årets största förbättring

Förskolan Vallmon

Fritidshem

Årets bästa resultat

Trekantenskolans fritidshem


Årets största förbättring

Åbyskolans fritidshem

Grundskolan

Årets bästa resultat

Funkaboskolan


Årets största förbättring

Djurängsskolan

Publicerad: 5 april 2022