Riktigt vassa meritpoäng för Kalmar kommuns skolor igen

Bild

Skolavslutningen avklarad och betygen satta. Och som bekant var förra läsåret det bästa i utbildningsförvaltningens och Södermöre kommundelsförvaltnings historia när det gäller meritvärde.

I år presterar Kalmar kommuns niondeklassare det näst högsta meritvärdet i årskurs 9 (236). Sexorna har det bästa meritvärdet någonsin, sjuorna har det bästa meritvärdet någonsin och åttorna har det näst bästa värdet någonsin. Utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning fortsätter kort sagt leverera goda resultat.

– Vi når stora framgångar för de yngre eleverna och som vi kan mäta effekterna av med betygen i årskurs 6, de åtgärder vi sätter in tidigt ger alltså effekt och de ger ihållande effekt över tid. Detta syns tydligt i det diagram där vi ser meritvärdesutvecklingen för de olika årskullarna på högstadiet de senaste åren, säger Mats Linde, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen och Lena Thor, förvaltningschef för Södermöre kommundelsförvaltning.

Gymnasiebehörigheten gör en liten rörelse åt rätt håll

När det gäller gymnasiebehörigheten gör kurvan i diagrammet en liten rörelse åt rätt håll och även här bästa resultatet på många år. ”Notera att gapet mellan pojkar och flickor är utraderat i år, vilket vi är riktigt glada och stolta över!”, säger Mats Linde och Lena Thor. Rikssiffrorna för 2020 finns inte att jämföra med ännu, de kommer först i oktober.

Sommarskola till ytterligare hjälp

Sommarskola blir för många av våra elever i årskurs nio en sista insats på grundskolenivå. Förhoppningsvis kan några till nå gymnasiebehörighet efter den. I år bedrivs sommarskola för årskurserna 7-9 under två veckor på fyra av våra enheter; Kalmarsundsskolan, Falkenbergsskolan, Barkestorpsskolan samt Södermöreskolan. Naturligtvis har vi gjort vissa organisatoriska anpassningar på grund av rådande pandemi. Bland annat har vi dubblerat bemanning för att ge möjlighet till än mindre grupper samt nyttjande av fler lokaler i skolan än brukligt.

Publicerad: 23 juni 2020