Första spadtaget för nya förskolan och skolan i Djurängen

Bild: Platsen för nya Djurängsskolan. Fotograf Wolfgang Friedh

Platsen för nya Djurängsskolan.

Fredagen den 2/2, kommer Lasse Johansson (s), barn- och ungdomsnämndens ordförande att ta första spadtaget för byggnationen av nya Djurängsskolan inklusive ny förskola, tillsammans med Anna Snöberg, rektor, Åsa Berggren förskolechef och barnen och eleverna på Djurängsskolans förskola och skola.

Klart för inflytt hösten 2019

Efter upphandling står Hansa Bygg som huvudansvarig entreprenör för byggnationen av nya Djurängsskolan samt ny förskola med fyra avdelningar. Beräknad inflytt kommer att ske under under hösten 2019.

”Alla på skolan är väldigt glada över att det nu är dags att börja bygga vår nya skola och förskola. Vi ser med spänning fram emot att följa framväxten av vår nya enhet”, säger Anna Snöberg, rektor.

”Det är glädjande att bygget för nya Djurängsskolan äntligen kommer igång!”, säger Lasse Johansson (s), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. ”Det är roligt att vi utvecklar skol-Kalmar med ytterligare en nybyggnation – barn, elever och personal i fokus!”.

Bra arbetsmiljö - en prioriterad fråga

”Vi fortsätter att leverera nya, bra lokaler åt våra barn, elever och personal. I Djurängen bygger vi nu skola, förskola, kök och matsal under ett och samma tak. Skolan byggs med giftfria material och energismarta lösningar som erbjuder en god arbetsmiljö åt elever och personal” säger Gunilla Svensson, fastighetschef på Kalmar kommun.”

Tid: Fredagen den 2 februari kl 12.30
Plats: Kungsgårdsvägen 51

För mer information kontakta:

Publicerad: 1 februari 2018