Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Förskolan Vimpeltorpet växer fram

Bild

Kalmar kommuns ökade behov av förskoleplatser har bidragit
till att  en ny enhet bildats - Förskolan Vimpeltorpet. Först ut är
Förskolan Snurrom på Skvattramsvägen 17 som har börjat byggas och beräknas stå färdigt under första delen av 2018, preliminärt i mars månad.

Publicerad: 31 januari 2018