Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förskolan Vimpeltorpet växer fram

Bild

Kalmar kommuns ökade behov av förskoleplatser har bidragit
till att  en ny enhet bildats - Förskolan Vimpeltorpet. Först ut är
Förskolan Snurrom på Skvattramsvägen 17 som har börjat byggas och beräknas stå färdigt under första delen av 2018, preliminärt i mars månad.

Publicerad: 31 januari 2018