Förskolan Vimpeltorpet växer fram

Bild

Kalmar kommuns ökade behov av förskoleplatser har bidragit
till att  en ny enhet bildats - Förskolan Vimpeltorpet. Först ut är
Förskolan Snurrom på Skvattramsvägen 17 som har börjat byggas och beräknas stå färdigt under första delen av 2018, preliminärt i mars månad.

Publicerad: 31 januari 2018