Om mötesplatserna

Mötesplatserna i Berga, Norrliden och Oxhagen är en satsning för invånare att mötas och delta i aktiviteter. Målet är att få områden att växa och på så vis öka tryggheten i Kalmar kommun.

De områden i Kalmar som invånare känner minst trygghet i är, enligt Polisens trygghetsundersökningar, Berga, Norrliden och Oxhagen. Utöver Kalmar kommuns traditionella representation genom skolor, förskolor, bibliotek och omsorg i områdena, görs även särskilt riktade insatser genom mötesplatserna.

Är du nyfiken på våra mötesplatser så kontakta oss eller kom förbi. På respektive mötesplats sida finner du information om hur du hittar dit.

Stärka utvecklingen i områdena

Mötesplatserna fungerar som en brygga mellan kommun, föreningsliv och invånare där ideella krafter som tidigare saknat resurser och plattform nu får möjlighet att vara med och stärka utvecklingen i områdena. Med mötesplatserna vill vi öka delaktigheten hos invånarna och erbjuda de aktiviteter som det finns behov av.

Aktiviteter

Ung som gammal kan delta i eller arrangera olika kostnadsfria aktiviteter på mötesplatserna. Vi erbjuder bland annat föräldrastödsutbildningar, språkcafé, guidning när det gäller myndighetskontakter, föreningspresentationer med mera.

Schemat för varje vecka hittar du på vår Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats..

Fler sidor inom mötesplats berga, norrliden, oxhagen

Mötesplats Berga

Välkommen till mötesplats Berga!

Mötesplats Norrliden

Välkommen till mötesplats Norrliden!

Mötesplats Oxhagen

Välkommen till mötesplats Oxhagen!

Senast uppdaterad: 3 januari 2024
Publicerad: 9 september 2022