Bevattningsprojekt - hållbara bevattningssystem

Kultur- och fritidsförvaltningen har startat ett projekt med syftet att hitta miljömässigt hållbara lösningar till bevattningen av Kalmar kommuns fotbollsplaner.

Detta är en del i Kalmar kommuns miljöarbete för att minimera förbrukningen av dricksvatten. I kommunens klimat- och miljöarbete gällande vatten ingår vattenförsörjning som ett prioriterat miljömål då vi i framtiden kommer att se ett torrare och varmare klimat vilket leder till större press på dricksvattenförsörjningen. I projektet undersöks Fredriksskans A-plan, Gastens IP, Gröndals IP, Lindsdals IP, Bergaviks IP, Södra Utmarkens IP, Rinkabyvallens IP, Rockneby och Guldfågelns arena.

Målet är att ta fram en uppdaterad handlingsplan om hur bevattningen av Kalmar kommuns fotbollsplaner kan ske utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I handlingsplanen ska kostnader och åtgärder presenteras samt en prioriteringsordning mellan anläggningarna och åtgärderna. Efter målet är uppnått kommer varje fotbollsplan behandlas som ett separat projekt.

Projektledare Tove Zetterholm
e-post: tove.zetterholm@kalmar.se

Fler sidor inom hållbart idrottande - om fotboll, konstgräs och miljö

Film

Två filmer som visar spelarens och anläggningskötarens ansvar på våra konstgräsplaner.

Hej! Rasmus Elm

Rasmus är en av våra ambassadörer, läs vad han har att säga om konstgräs.

Tack för att du hjälper till!

Det är enkelt att hjälpa till när du vet vad du ska göra.

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans kan vi se till att granulatet inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Vinterskötsel av fotbollsplaner

Informations kring vinterskötseln av våra fotbollsplaner.

Publicerad: 19 oktober 2020