Marie Skårner - arkivarie

REPORTAGE | Har du någon gång behövt få tag på ett vaccinationsintyg från dina yngre år? Eller varit nyfiken på din egen släkts historia? Marie Skårner är kommunarkivarie och hennes största uppgift är att hålla kommunens historia levande och i gott skick.

När man kommer till kommunarkivet möts man av längder och längder av Kalmar kommuns historiska arv. Här finns dokumentation från och med att kommunen bildades. Det är alltså en hel guldgruva av minnen. Den vanligaste uppgiften för Marie som kommunarkivarie är att sköta om de arkiv som redan finns men också säkerställa att informationen som skapas idag bevaras så att den finns tillgänglig för kommande generationer.

- Jag är historiker i grunden och mitt arbete innebär en direktkontakt med det som varit. I kommunarkivet finns handlingar, kartor- och ritningar och fotografier från 1863 och framåt. Arbetet innebär alltså så mycket mer än att bara sortera papper. Informationen som finns är en direkt avspegling av hur Kalmar kommun varit och sett ut genom åren.

Som arkivarie i offentlig sektor har Marie ett demokratiskt uppdrag där hon är en av dem som ansvarar för att offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. Hon bidrar till att rätten att ta del av allmänna handlingar uppnås.

- Till kommunarkivet kan du som invånare vända dig till för att bland annat ta del av dina skolbetyg, vilka vaccinationer du fått under skoltiden, vilka förändringar som har skett på din fastighet, vilka beslut som tagits i nämnder eller se vad som står i din socialakt om du varit fosterhemsplacerad eller haft god man.

Förutom att se till att dokument bevaras, är en viktig uppgift för Marie och hennes kollegor att hålla historien levande.

- Det gör vi bland annat genom att ta emot studiebesök. Jag och en kollega har nyligen startat ett projekt som heter Kommunarkivet berättar, där vi besöker olika träffpunkter och berättar om gamla Kalmar.

Maries dagar fylls därför med mycket kontakt med människor, både via besök, telefon och e-post.

- Ena dagen kan jag vara i arkivet och leta fram handlingar till en forskare som behöver bakgrundsmaterial till sin forskning eller till en politiker som behöver underlag till ett beslut. Nästa dag är jag ute på någon av kommunens verksamheter och utbildar om vad det innebär att ha ett arkiv.

En av utmaningarna när det kommer till arkivering är att det skapas allt fler dokument som behöver bevaras. De dokumenten är numera oftast också digitala. En annan utmaning är att åstadkomma lagring som säkerställer att dokument finns bevarade för evigt. Då är det viktigt att bygga upp digitala arkiv.

- Jag brukar tänka att kommunarkivet är Kalmar kommuns minne och det är min uppgift att se till att det tas hand om. Många människor är dessutom nyfikna på sitt förflutna och då vill vi hjälpa till att fylla i luckorna.

Publicerad: 19 mars 2024