Om arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten hjälper kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden. Syftet är att stärka individens möjligheter att ta nästa steg ut i yrkeslivet.

Vi kan bland annat erbjuda tidsbegränsade anställningar inom våra egna verksamheter, kommunens förvaltningar eller frivilligorganisationer.

För dig som arbetssökande

Är du intresserad av någon av våra insatser eller att få hjälp av oss – kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Egna verksamheter

Hos oss på arbetsmarknadsenheten finns flera egna verksamheter som arbetar med olika saker så som Återbruket, Fritidsbanken, ECOudden och Staff. Vi har egna verksamheter för dig som exempelvis behöver extra träning i det svenska språket eller behöver testa din arbetsförmåga.

Extra insatser för dig som deltagare via arbetsmarknadsenheten

Parallellt med din tid hos oss kan vi erbjuda dig individuell coachning, orienteringskurser inom olika yrken, språkträning och vägledning via Kunskapsnavet för att du ska kunna ta nästa steg i ditt yrkesliv.

Fler sidor inom arbetsmarknadsinsatser

Fritidsbanken

Nu kan alla komma och låna den utrustning som behövs för en aktiv fritid.

Återbruket

Återbruket är en del av det stora miljöarbete som pågår i Kalmar kommun. Vi slänger inte utan vi återbrukar.

Unga vuxna

Vi erbjuder olika sysselsättningar för ungdomar inom prova-på-praktik, UF-företag och RAMP

Staff

En extra resurs för arrangemang som genomförs i universitetsstaden Kalmars anda.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021
Publicerad: 11 juni 2021