Stöd till kulturföreningar - lokalstöd

Lokala föreningar som har sitt säte i Kalmar kommun och bedriver ideell kulturverksamhet. Föreningen ska tillhöra en riksorganisation och vara registrerad i Kalmar kommuns föreningsregister. Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna.

Förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.

Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.

Ansökan om stöd ska skickas in senast den 15 oktober. Föreningen redovisar då föregående års, samt planerad verksamhet. Ansökan ska innehålla uppgifter om antalet medlemmar. ”Lokalstöd kulturföreningar”.

Ansökan sker digitalt via:Kalmar kommuns sida för bokning och bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalstödet utbetalas under januari månad till föreningens plus/bankgiro. Kultur- och fritidsnämnden kan utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs.

För information kontakta:
Kultur- och fritidsförvaltningen, 010-352 00 00, kultur_forening@kalmar.se

Fler sidor inom föreningsstöd

Allmänna bestämmelser - Stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Stöd till föreningar för seniorer

Här finns mer information kring stöd till föreningar för seniorer

Stöd till bygdegårdar, Folkets hus och parkföreningar

Läs mer om stöd till bygdegårdar, Folkets hus och parkföreningar

Stöd till föreningar för funktionsnedsatta

Mer information till föreningar för funktionsnedsatta.

Stöd till hembygdsföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du mer information kring stöd till hembygdsföreningar

Stöd till barn- och ungdomsföreningar - aktivitets- och ledarstöd

Här finns mer information kring stöd till barn- och ungdomsföreningar

Stöd till arrangemang - ideella föreningar

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Stöd till barn- och ungdomsföreningar - lokalstöd

Här kan du läsa mer om lokalstöd till barn- och ungdomsföreningar

Stöd till projekt - ideella föreningar

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till kulturföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du information för verksamhetsstöd till kulturföreningar

Stöd till säker och trygg förening

Läs mer om stöd till säker och trygg förening

Stöd till nystartad förening

Läs mer om stöd till nystartade föreningar

Stöd till projekt - Kulturprojekt för övriga kulturaktörer

Mer information om stöd till kulturprojekt hittar du här

Stöd till studieförbund

Här kan du läsa mer om stöd till studieförbund

Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 11 november 2019