Utbildningar Visma webSESAM

KHS bjuder in till Visma webSESAM-utbildning vid ett antal tillfällen per år. Målgruppen är i första hand förskrivare och rehabpersonal.

Planerade dagar för 2024:


Kontakt

Fler sidor inom visma websesam

Behörighetsansökan och ändringar

Instruktioner för ansökan om tillgång till Visma webSesam

Handböcker och manualer - Visma WebSesam

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

Visma WebSesam-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 15 januari 2018