Kognition

Samlat material för kognitivt stöd samt stöd inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel.

Information till patient

Patientinformation vid utprovning på KHS

Kopieringsunderlag

Scheman och checklistor

Länkar

Tips på användbara länkar