Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Kognition

Samlat material för kognitivt stöd samt stöd inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel.

Information till patient

Patientinformation vid utprovning på KHS

Kopieringsunderlag

Scheman och checklistor

Länkar

Tips på användbara länkar