Visma webSesam - för kommunerna

Visma webSesam hanterar beställningar av hjälpmedel och de tjänster som ingår i samverkansavtalet mellan Kalmar läns kommuner och KHS.

Kontakt

Behörighetsansökan och ändringar

Instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - Visma WebSesam

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

Utbildningar

WebSESAM-utbildningar som tillhandahålls av KHS

Visma WebSesam-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län