Frågor och svar

För att ni snabbt ska kunna få svar på de vanligast förekommande frågor vi får till oss på KHS har vi sammanställt dessa här

Hjälpmedel

Kontrollera om

  • Laddaren sitter i
  • Nödstopp är nedtryckt
  • Joysticken påverkad vid uppstart

I "Rutinhandbok för hjälpmedelshantering" finns en tydligt rutin på hur du ska gå tillväga. Rutinen heter "Förskrivning och projektering av stationär lyft".

Vid flytt av taklyftsmotor inom samma vårdenhet/avdelning (som har samma vårdenhetsnummer i Visma webSesam) ska du registrera en aktivitet i Visma webSesam av typen "Flytt av taklyft". Fyll i från vilket rum taklyftsmotorn ska flyttas och till vilket rum. E-posta aktiviteten till leverantören.

Vid flytt mellan avdelningar som inte har samma vårdenhetsnummer i Visma webSesam, ska en hämtorder registreras från den befintliga placeringen samt en ny förskrivning/beställning till den nya placeringen. I "Rutinhandbok för hjälpmedelshantering" finns en tydligt rutin på hur du ska gå tillväga. Rutinen heter "Förskrivning och projektering av stationär lyft".

EP-larm förskrivs av läkare på medicinsk- eller barnmedicinsk klinik, vid neurologisk klinik inom habiliteringen. Det ligger inte på kommunens ansvar att tillhandahålla dessa larm. I kommunen kan däremot förskrivning av produkter som ger person med funktionsnedsättning, boende i ordinärt boende, möjlighet att påkalla uppmärksamhet, passivt eller aktivt, till anhörig. Utrustningen kan vara såväl stationär som portabel.

För personer med funktionshinder boende i vård- och omsorgsboende ansvarar boendet för larmet. Trygghetslarm, med eller utan anpassning, beviljas via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.

Det är viktigt att vikt och längd nämns på elrullstolsanmälningarna för att elrullstolarna ska kunna ställas in korrekt. Det gör det även enklare för hjälpmedelskonsulent och tekniker att välja vilken elrullstol som är lämpligast och vilka inställningar som behöver utföras före utprovningen. Samtliga elrullstolar har en uttalad max brukarvikt som är viktig att ta hänsyn till och en del elrullstolar har fjädring som anpassas utifrån brukarens vikt.

Konsulenter

Du ska alltid skicka in en anmälan via Visma webSesam för att ditt ärende ska påbörjas. Blanketterna hittar du under rubriken "Blanketter".

Under "Förskrivare - Handböcker och manualer" finns en lathund där det står beskrivet hur du går tillväga. Alla ärenden ska registreras i Visma webSesam.

Tillbehör och reservdelar

Nej, du kan aldrig beställa nya tillbehör via aktivitet. Nya tillbehör förskriver du i Visma webSesam via beställning. Vill du att hjälpmedelstekniker monterar ett tillbehör kopplar du förskrivningen/beställningen till en aktivitet. Läs mer om hur du kopplar en förskrivning/beställning till en aktivitet i frågorna längre ner under "Visma WebSesam". I  "Handbok för Visma webSesam" under rubriken "Öronmärka aktivitet till registrerad kundorder" finns mer detaljerade instruktioner.

Ja du kan beställa en reservdel till buffert genom att lägga en aktivitet och välja "Beställning av reservdel" på Typ av åtgärd. KHS plockar ihop vad som beställts och skickar till buffert med ordinarie transport. Debitering av tid 450 kronor/timma (minsta debiterbara tid 15 minuter) sker på dessa beställningar.

Du registrerar en aktivitet i Visma webSesam till hjälpmedelstekniker. Du behöver aldrig förskriva ett nytt tillbehör om det redan finns förskrivet på personen, det ses då som en reservdel.

Visma webSesam

Om du inte hittar artikeln när du sökt på leverantörens artikelnummer eller benämning tar du kontakt med administratör på KHS som skapar ett Sesam-nummer för denna.

Du kan öronmärka en aktivitet till en registrerad kundorder/beställning för att KHS personal ska göras uppmärksamma på att dessa hör ihop. När kundordern/beställningen är registrerad går du in på mottagarens hjälpmedelsbild, klickar på artikelnumret (OBS! Kundordern/beställningen får ej vara utlevererad) och sen väljer du aktivitet.

En ny aktivitet öppnas som du fyller i som vanligt och verkställer. Då blir aktivtieten öronmärkt till kundordern/beställningen och utleverans går inte att göra förrän aktiviteten är avslutad.

För mer detaljerad instruktion se "Handbok för Visma webSESAM" eller "Komponenthantering i Visma webSesam" för att öronmärka en beställd komponent mot en aktivitet.

Fler sidor inom förskrivare

Avvikelser och reklamationer

Hjälp oss förbättra vår verksamhet

Blanketter och checklistor

Ifyllnadsbara blanketter och checklistor

Handböcker och manualer

Handbok Visma webSesam

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till KHS personal

Sortiment- och avtalsinformation

KHS upphandlade sortiment

Utbildning och visning

KHS erbjuder utbildning, information och visning till förskrivare och rehab personal i de 12 samverkanskommunerna.

Visma WebSesam

IT-stöd till förskrivare och beställare inom KHS

Kognition

Samlat material för kognitivt stöd samt stöd inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel

Senast uppdaterad: 3 maj 2024
Publicerad: 17 januari 2018