Utbildning och visning

KHS erbjuder utbildning, information och visning till förskrivare och rehab personal i de 12 samverkanskommunerna.

Utbildning och visningar av sortiment

 

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.
Nytt avtal från och med 2024-06-01
Visning Elrullstolar- se Inbjudan

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Vi tar gärna emot förslag på tema till kommande temadagar.

Kontaktpersoner:
Anna Gustafsson, anna.gustafsson_9@kalmar.se, 0480-45 28 68

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.
Avtal som träder i kraft 2023-10-01

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.

Visning av upphandlat sortiment görs i samband med nytt avtal.
Nytt avtal från och med 2024-06-01
Visning Elrullstolar- se Inbjudan

Övriga utbildningar

 

I eFaktura, som finns i webSESAM, kan man söka fram elektroniska fakturaunderlag för en viss kommun.

Utbildning sker efter önskemål.

Kontaktperson:
Marcus Gustavsson, marcus.gustavsson@kalmar.se, 0480-45 28 59

Utbildningsdag för alla nya förskrivare. Syftet med utbildningen är en fördjupad kompetens kring KHS och dess uppdrag och ansvar i Kalmar län. Genomgång av webSESAM.

Utbildning i webSESAM till förskrivare och rehabpersonal.

Fler sidor inom förskrivare

Avvikelser och reklamationer

Hjälp oss förbättra vår verksamhet

Blanketter och checklistor

Ifyllnadsbara blanketter och checklistor

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligast förekommande frågorna som ställs till oss på KHS

Handböcker och manualer

Handbok Visma webSesam

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till KHS personal

Sortiment- och avtalsinformation

KHS upphandlade sortiment

Visma WebSesam

IT-stöd till förskrivare och beställare inom KHS

Kognition

Samlat material för kognitivt stöd samt stöd inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel

Senast uppdaterad: 16 maj 2024
Publicerad: 16 februari 2018