Behörighetsansökan och ändringar

Villkor och instruktioner för ansökan om tillgång till Visma webSesam

Nytt konto

Ansökan ska ske via blankett "Behörighetsansökan till Visma webSesam" som finns under "Mer information". Den ska vara godkänd av ansvarig chef. Blanketten fylls i och skickas in via e-postlänk på blanketten till systemförvaltare på KHS. Observera att de fält som är obligatoriska måste vara ifyllda för att konto ska kunna registreras.

Beställning av nytt konto bör göras minst 5 arbetsdagar innan förskrivaren/beställaren behöver sin inloggning. Inloggningsuppgifterna skickas via e-post till den registrerade användaren.

För att kunna logga in i Visma webSesam måste förskrivaren/beställaren ha ett giltigt SITHS-kort.

Ändringar eller avregistrering av konton

Anmäl alltid förändringar till KHS, t.ex. namnbyte, tjänstledighet samt när anställning upphör eller tillgång till Visma webSesam ej behövs. Användare som inte varit inloggade de senaste 6 månaderna kommer kontot att inaktiveras, användare som inte varit inloggade de senaste 12 månaderna kommer kontot att avslutas.

Ändring av telefonnummer, mobilnummer och e-postadress kan göras av förskrivaren/beställaren själv när hen är inloggad i Visma webSesam.

Användarnamn och lösenord ska förvaras på ett säkert sätt så ingen obehörig får tillträde till Visma webSesam och användarnamn och lösenord får ej sparas i inloggningsfunktionen.

Om du glömt ditt lösenord till webSesam, klicka på "Glömt lösenord" under inloggningsrutan i webSESAM. Om det inte fungerar eller du glömt ditt användarnamn kontakta systemförvaltare på KHS.

Kontakt

Fler sidor inom visma websesam

Handböcker och manualer - Visma WebSesam

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

Utbildningar

WebSESAM-utbildningar som tillhandahålls av KHS

Visma WebSesam-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 15 januari 2018