Projekt Visma webSesam

Visma som är leverantör av webSESAM har arbetat fram en ny förskrivarportal- Visma webSesam som är en ny och modernare plattform än webSESAM.

Kontakt

Fler sidor inom visma websesam

Behörighetsansökan och ändringar

Instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - Visma WebSesam

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Utbildningar

WebSESAM-utbildningar som tillhandahålls av KHS

Visma WebSesam-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 7 december 2022