Avvikelser och reklamationer

Vi är måna om att ständigt förbättra vår verksamhet, därför är det viktigt att du rapporterar om något har gått fel.

Du registrerar en avvikelse och berättar om vad vi inte levererat inom ramen för samarbetsavtal eller samverkan kring grundutrustning. Vi använder avvikelsen för att korrigera felet och som underlag i vårt förbättringsarbete.

Avvikelse/reklamation registreras i webSESAM. Se instruktioner under "Mer information"

Fler sidor inom förskrivare

Blanketter och checklistor

Ifyllnadsbara blanketter och checklistor

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligast förekommande frågorna som ställs till oss på KHS

Handböcker och manualer

Handbok Visma webSesam

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till KHS personal

Sortiment- och avtalsinformation

KHS upphandlade sortiment

Utbildning och visning

KHS erbjuder utbildning, information och visning till förskrivare och rehab personal i de 12 samverkanskommunerna.

Visma WebSesam

IT-stöd till förskrivare och beställare inom KHS

Kognition

Samlat material för kognitivt stöd samt stöd inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 15 januari 2018