Studentmedarbetare

Kalmar kommun har ett avtal för anställning av studentmedarbetare. Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och stimulera för framtida kompetensförsörjning.

Avtalet bygger på att studentmedarbetaren bedriver studier parallellt med arbetet. Arbetstiden är därför begränsad och förläggs i samråd med studentmedarbetaren så att arbetet inte inverkar på studierna.

En studentmedarbetartjänst behöver inte utlysas offentligt. Om en av kommunens verksamheter kommer i kontakt med en student, genom exempelvis en spontanansökan eller på en mässa, så är det möjligt att rekrytera omgående.