Våra värderingar

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre - Kalmar kommuns vision.

Hos oss ska alla trivas, må bra och ha de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt uppdrag.

I takt med att Kalmar växer ser vi till att ständigt utveckla vår organisation för att ge kommunens invånare den bästa tänkbara servicen. Därför vill vi anställa de mest engagerade och kompetenta medarbetarna, som tillsammans med oss kommer att arbeta för en hållbar samhällsutveckling.

Alla är viktiga

Varje medarbetare är viktig och vårt gemensamma engagemang gör en positiv skillnad för människorna och kommunen varje dag. Kalmar kommunkoncern ska vara ett föredöme som arbetsgivare, vi ska arbeta med tillit till varandra och alltid med fokus på att bli ännu bättre. Varje individ har något värdefullt att tillföra och är en viktig del i helheten.

Vi vill att alla känner att arbetet vi utför tillsammans är meningsfullt och att det finns en stolthet i att arbeta hos oss i Kalmar kommunkoncern. Vi värdesätter hög kompetens och delaktighet hos våra medarbetare och har alltid jämlikhet, jämställdhet och trygghet i fokus.

En god och trygg arbetsmiljö

Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö med bra anställningsvillkor och trygga anställningar. Här ska alla känna sig respekterade och bra bemötta. Vi ska möjliggöra goda förutsättningar för våra chefer att kunna utöva ett gott och nära ledarskap.

Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där varje medarbetare får handlingsutrymme att agera utifrån en helhetssyn. På detta sätt tillvaratas medarbetarnas vilja, förmåga och engagemang vilket främjar verksamhetens utveckling.

I vårt arbete är tillsammans centralt – vi blir starkare, bättre och har roligare tillsammans!

Fler sidor inom möt våra medarbetare

Några av våra medarbetare

Träffa några av de fantastiska medarbetare vi har som gör att kommunen går runt.

Personalfakta

Kalmar kommun är en stor och växande arbetsplats. Här hittar du korta fakta om våra medarbetare.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023
Publicerad: 15 maj 2023