Personalfakta

Kalmar kommun är en stor och växande arbetsplats. Här nedan
hittar du korta fakta om våra medarbetare.

Hos oss finns ca 5 500 medarbetare vilket motsvarar ca 7,5 procent av vår kommuns totala befolkning.

Våra medarbetare blir allt friskare och antalet sjukskrivna har minskat stadigt under flera år. Under 2021 hade 32,9 procent av våra anställda noll sjukdagar.

Kalmar kommun har cirka 290 chefer. Vi satsar på ledarutveckling och erbjuder varje år ett ledarprogram med utbildningar för både blivande, nya och mer erfarna chefer.

Medelåldern för våra medarbetare är 46 år. 760 av kommunens medarbetare har fyllt 60 år.

76 procent av våra medarbetare är kvinnor.

Av våra medarbetare är 15,3 procent utrikes födda.

Antalet medarbetare som är utrikes födda har ökat stadigt de senaste åren och det är kommunens mål att som arbetsgivare spegla den kulturella mångfald som finns i vårt samhälle idag.

Fler sidor inom möt våra medarbetare

Några av våra medarbetare

Träffa några av de fantastiska medarbetare vi har som gör att kommunen går runt.

Våra värderingar

Hos oss ska alla trivas, må bra och ha de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt uppdrag.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023
Publicerad: 23 maj 2023