Värdegrund Ung i Kalmar

Här hittar du Ung i Kalmars värdegrund och en sammanfattning av vår verksamhet.

Här kan du göra allt från att spela musik och dansa, till att titta på film eller konsert. Eller varför inte bara hänga med vänner över en fika!? Vår ungdomsverksamhet heter Ung i Kalmar och består av fem fritidsgårdar, Smedjan och Ungdomshuset UNIK.

Våra fritidsgårdar är till för dig som är 12 år till 18 år. Hos oss kan du fika, spela spel,
TV-spel, pingis, prata med oss och dina kompisar och vara med på en massa roliga
aktiviteter.

Du får gärna komma med förslag på aktiviteter. Det är bara din vilja och fantasi som sätter gränserna. Tänk på att just du skapar din gård.

Delaktighet och mångfald

Hos oss är alla välkomna, därför arbetar vi aktivt med delaktighet och mångfald
med genusperspektiv. Ett arbete som fått mycket positiv uppmärksamhet.

Vi vill att ungdomar ska välja att spendera en del av sin fritid hos oss. Därför arbetar vi hela tiden för att erbjuda en bredd på aktiviteter, generösa öppettider och utbildad personal som får våra besökare att känna sig trygga.

Vi är en drogfri verksamhet som inte kostar en krona för våra besökare.

  • Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg. Vi arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och möjlighet till delaktighet.
  • Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans. Vi strävar efter att alla ska känna sig rättvist behandlade.
  • Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygga relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.
  • Vi söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att ständigt utvecklas och möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter.
  • Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.

Kontakt

Fler sidor inom ung i kalmar

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Sommarverksamhet Getterö

Läger på Getterö är en härlig sommarupplevelse

Söka pengar hos KLIRR?

Sök pengar och handledning åt ditt projekt

Ungdomars inflytande

Vi vill få veta vad ungdomarna tycker

Ungdomshuset UNIK

UNIK är Kalmars ungdomshus med inriktning på ung kultur

Publicerad: 17 januari 2019