Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Nomineringsformulär - kulturpris

Kalmar kommuns kulturpris är avsett att som belöning tilldelas person eller förening som har utfört en värdefull gärning inom kulturområdet.

 • Kulturpriset kan bara tilldelas samma person eller förening en gång.
 • Kulturpriset kan utdelas årligen inom ramen för det belopp kultur- och
  fritidsnämnden beslutar för ändamålet.
 • Person som nomineras till priset ska vara bosatt i Kalmar kommun eller
  vars kulturella verksamhet har samhörighet med kommunen.
 • Förening som har blivit nominerad ska ha sin hemvist i kommunen och
  vara verksam där.
 • Priset kan inte sökas för egen del eller för förening, man ska föreslås/nomineras till kulturpriset.
 • Utlysning av priset sker årligen. Nominering skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 april innevarande år.
 • Kultur- och fritidsnämnden utser i början av varje ny mandatperiod och
  för tiden av perioden, en jury som har till uppgift att utse vinnare av priset.
  Juryn ska bestå av kultur- och fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen och en person med god kännedom om Kalmars kulturliv. Juryns ordförande är tillika kultur- och fritidsnämndens ordförande och har utslagsröst.

Juryn utdelar därefter priset på tid och sätt den finner lämpligt

Personuppgifter för den som nominerar till kulturpriset

Personuppgifter för den du föreslår (så långt som möjligt)


Motivera vilken insats inom kulturlivet den nominerade har gjort och varför den bör uppmärksammas
Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Publicerad: 16 februari 2021