Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Nomineringsformulär - idrottspris

Kalmar kommuns idrottspris är avsett att som belöning tilldelas person eller förening som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrottsverksamheten.

  • Idrottspriset kan bara tilldelas samma person eller förening en gång.
  • Idrottspriset kan utdelas årligen inom ramen för det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar för ändamålet.
  • Person som nomineras till priset ska vara bosatt i Kalmar kommun eller vars idrottsliga verksamhet har samhörighet med kommunen.
  • Förening som har blivit nominerad skall ha sin hemvist i kommunen och vara verksam där.
  • Priset kan inte sökas för egen del eller för förening, man ska föreslås/nomineras till idrottspriset.
  • Utlysning av priset sker årligen. Nominering skickas in till kultur- och fri-tidsförvaltningen senast den 1 april innevarande år.
  • Kultur- och fritidsnämnden utser i början av varje ny mandatperiod och för tiden av perioden, en jury som har till uppgift att utse vinnare av priset. Juryn ska bestå av kultur- och fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen och en person med god kännedom om Kalmars idrottsliv. Juryns ordförande är tillika kultur- och fritidsnämndens ordförande och har utslagsröst.

Juryn utdelar därefter priset på tid och sätt där den finner lämpligt.

Personuppgifter för den som nominerar till idrottspriset

Personuppgifter för den du föreslår (så långt som möjligt)


Motivera vilken insats inom idrottslivet den nominerade har gjort och varför den bör uppmärksammas
Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Publicerad: 17 februari 2021