Trygghetsvärdar

Våra trygghetsvärdar finns för att förebygga möjligheten av brott och är viktiga för vårt trygghetsskapande arbete.

En trygghetsvärd är en person från kommunen som genom sin närvaro på särskilda platser ska öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Trygghetsvärdens uppgift är att finnas på platser som behöver lite extra närvaro. Vid behov samtalar de med människor som vistas där.

Trygghetsvärdar kontrollerar regelbundet kommunens fastigheter så att dörrar, fönster och larm fungerar som de ska. Om skador skulle upptäckas är det trygghetsvärdarnas uppgift att övervaka skadan innan den helt är åtgärdad.

Fler sidor inom vakter och bevakning

Ordningsvakter

Våra ordningsvakter är som polisens förlängda arm och där för att du ska känna dig trygg.

Parkeringsvakter

Parkeringsvakter som ser till att vi följer trafikreglerna, så att fordon inte utgör fara.

Senast uppdaterad: 10 mars 2023
Publicerad: 9 mars 2023