Larmprotokoll - lista

Följande larmprotokoll kan tas emot i Kalmar kommuns Trygghets- och larmcentral

 • Multicomkod via fast förbindelse eller via internet
 • SOS Access v4 via Internet eller GSM/GPRS
 • SMS larm via GPRS eller GSM
 • Mail larm via internet

Om larmsändare från Addsecure används kan även följande protokoll tas emot

 • SIA 1, 2, 3
 • Kontakt id
 • ESPA
 • Robofon
 • P 100
 • CPC
 • Personlarm via
 • Rakel
 • SRT:s larmdosa

Utgående larm kan automatiskt sändas via

 • Larm till andra räddningstjänster via Contals utrustning.
 • Rakel
 • SDS
 • SMS
 • E-mejl
 • Telefon
Publicerad: 15 juni 2018