Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Länkar

Fler sidor inom kognition

Information till patient

Patientinformation vid utprovning på KHS

Kopieringsunderlag

Scheman och checklistor

Senast uppdaterad: 28 april 2021
Publicerad: 12 april 2021