Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Länkar

Fler sidor inom kognition

Information till patient

Patientinformation vid utprovning på KHS

Kopieringsunderlag

Scheman och checklistor

Senast uppdaterad: 28 april 2021
Publicerad: 12 april 2021