Förskrivarmaterial

Vägledning för kognitivt stöd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vägledning hjälpmedel för kognitivt stöd.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-11-23 07.40

Fler sidor inom kognition

Information till patient

Patientinformation vid utprovning på KHS

Kopieringsunderlag

Scheman och checklistor

Länkar

Tips på användbara länkar

Senast uppdaterad: 28 april 2021
Publicerad: 12 april 2021