Maria Andreoudi – GIS-ingenjör

Adam Månsson, kartingenjör, utanför Stadshusets dörr.

Maria följde kärleken hela vägen från Aten till Kalmar, och arbetar nu som GIS-ingenjör på Kalmar kommun.

GIS står för geografiskt informationssystem. Vi jobbar med att samla in, spara, analysera och visualisera data som har en geografisk koppling. Nästan all data som samlas in inom kommunen har en geografisk koppling. Det kan handla om primärdata såsom fastighetsgränser, byggnader, vägar, träd eller data som används inom verksamheterna såsom detaljplaner, sopkärl, lekplatser, grävtillstånd.

Maria förklarar att hon utvecklas inom sin yrkesroll på flera olika sätt, dels genom att ha kontakt med andra verksamheter och på så vis få bättre insyn och helhetsförståelse för kommunens arbete. Och dels genom omvärldsbevakning.

Vår plattform utvecklas hela tiden och vi måste följa med utvecklingen. AI (Artificiell intelligens), automatisering, digital tvilling är några begrepp som är aktuella för vår verksamhet och vi följer utvecklingen av dessa för att kunna effektivisera våra arbetssätt och för att kunna genomföra kommunens digitalisering.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha i din yrkesroll?
Det är viktigt att vara lyhörd för andras önskemål för att försöka förverkliga dessa. Det är också bra att vara positiv inställd och nyfiken att testa nya verktyg och möjligheter som har potential att effektivisera verksamheten, säger Maria.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023
Publicerad: 20 juli 2023