Klas Eriksson: ”Vi vill rena avloppsvatten för att kunna återanvända det för bevattning”

REPORTAGE | Vem har koll på att vi behåller mångfalden i vår vackra natur? Klas arbetar som utredare och bekämpar bland annat invasiva växter och hjälper på så vis till att bevara en rik biologisk mångfald i kommunen.

I Klas roll som utredare tar han fram underlag för till exempel investeringar, utför mycket fysiskt arbete i skog och mark och tar kontakt med allmänheten och andra verksamheter - ett väldigt varierat arbete där stort fokus ligger på att lokalisera och bekämpa invasiva växter.

- Under vissa perioder jobbar jag med att uppdatera databaser och GIS-verktyg, alltså de system som hjälper oss med geografisk analys. Bland annat har vi en databas med olika uppgifter om de träd som växer inne i staden, om exempelvis antal, art och skick.

Just nu samordnar han också ett projekt för att rena avloppsvatten med ultraviolett ljud för att kunna återanvända det för bevattning.

- På så vis vill vi både spara vatten och samtidigt framtidssäkra tillgången vid långvarig torka. Vi ser det som en anpassning av verksamheten till det förändrade klimatet. I förlängningen hoppas vi kunna använda det till fler ändamål, exempelvis dammbindning och saltlake för halkbekämpning.

Arbetet mot invasiva växter är mycket viktigt för att kunna bevara den biologiska mångfalden och enligt Klas har han från sitt tidigare yrke inom lantbruket tagit med sig mycket kunskaper och erfarenheter som han har nytta av i sitt arbete på kommunen. Något som Klas gillar med sitt jobb är den uppskattning han får från sin omgivning.

- Detta är ett arbete som ger positiv respons från invånare, fastighetsägare och av min arbetsgivare, vilket givetvis är både roligt och inspirerande.

Utmaningar i arbetet handlar ofta om att hitta bekämpningsmetoder mot invasiva arter som både är biologiskt och ekonomiskt effektiva och som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

- Kunskapsläget när det gäller bekämpning av vissa arter är otillräckligt och inte alltid så väl underbyggt eftersom det inte finns så mycket forskning inom området. Då får vi prova oss fram i stället. Samtidigt som det är utmanade är det också intressant och lärorikt!

Förutom att ge Kalmar kommuns invånare en bra livsmiljö genom stor biologisk mångfald så hoppas Klas och hans kollegor att deras arbete även förebygger ekonomiska skador som till exempel att tomtmark inte kan användas till det den var tänkt för på grund av invasiva växter. Enligt Klas är de väldigt tacksamma för den hjälp de får av allmänheten om nya fynd av invasiva arter och att man behöver ha förståelse för att kommunen har begränsade resurser och måste prioritera mellan platser och arter.

- Det är ett ständigt pågående arbete som troligen aldrig blir helt klart. Vi har många platser med invasiva arter i kommunen och ibland kan det kan ta lång tid innan vi kan bekämpa på en viss plats. Vi prioriterar de arter som vi måste bekämpa enligt lag samt platser där de riskerar att spridas snabbt eller utgör en säkerhetsrisk. Men som sagt, utan allmänhetens och kollegornas observationer och rapporter av nya fynd hade arbetet inte varit lika effektivt.

Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Publicerad: 8 augusti 2023