Agneta Gustafsson - förskollärare

Agneta Gustafsson, förskollärare framför stadshusets port.

Agneta Gustafsson är förskollärare i Kalmar kommun sedan snart 30 år.

 - När jag gick ut förskollärarlinjen, som det hette då, 1994, var det väldigt lätt att få vikariat. Jag hamnade på en skola i förskoleklass här i Kalmar kommun. Sen har det bara rullat på med vikariat efter det. Eftersom jag själv bor i Kalmar kommun så känns det bäst att även jobba här i Kalmar. Från 2004 har jag haft en tillsvidaretjänst på Svärdsliljans enhet. 

Agneta beskriver med ett skratt att hennes roll som förskollärare är utmanande, lustfylld och fylld av glädje. Ett bra bevis är att hon har jobbat inom förskoleverksamheten i snart 30 år. 

-  I mitt yrke är man aldrig färdiglärd. Jag känner nästan varje dag att jag lär mig nya saker, även om jag jobbat i många år. Genom att tillsammans med kollegor samtala kring hur vi tänker och hur barnen tänker ger det mig nya utmaningar. Samhället förändras, till exempel digitalt, vilket påverkar barnen både positivt och negativt. Genom våra konferenser får vi till oss nya inputs och även genom våra kompetensutbildningar. Dessutom tar vi emot studenter från Linnéuniversitetet som ger oss ny syn i vår yrkesroll. 

Några egenskaper som är viktiga som Agneta lyfter inom yrket är att man måste vara lyhörd mot både barn och vårdnadshavare och även att kunna läsa av människan. 

-  Vi är alla olika och behöver bemötas på olika sätt. Vi bedriver service och ska kunna uttrycka och visa vårdnadshavare vad vi ger till barnen. Man behöver ha god samarbetsförmåga, då man jobbar väldigt nära i arbetslag på kanske två eller tre pedagoger i varje grupp, men även i storarbetslag. Det innebär att jag måste vara ödmjuk inför mina kollegors idéer och tankar. Man måste också vara villig till att jobba ensam med en grupp barn. Man behöver vara stresstålig och flexibel.

Dagarna som man planerat kanske inte alltid går att genomföra på grund av frånvaro av pedagoger eller möten. Det är högt tempo om dagarna på förskolan men samtidigt måste man vara en förebild för barnen genom att vara lugn, jobba lågaffektivt, hitta återhämtning med barnen och lyssna in deras känslor och viljor. 

- Men framför allt måste du ha ett stort intresse av vad vi ska undervisa barnen i som exempelvis matematik, språk, natur/teknik, drama.  Det är en förmån att få jobba med barn och se deras utveckling och tänka att vi lägger grunden för ett gott samhälle, säger Agneta med ett leende.

Publicerad: 15 maj 2023